Kannatusyhdistys

Leikkikoulun järjestävänä tahona on Tuusulan Montessorileikkikoulun kannatusyhdistys, joka on toiminut rekisteröitynä voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä vuodesta 1984 alkaen. Yhdistys huolehtii leikkikoulun toiminnallisista ja taloudellisista velvotteista sekä toimii työnantajana leikkikoulun työntekijöille.

Suurin osa Pikkulukkarin taloudesta koostuu yksityisen hoidon tuista ja kuntalisistä sekä kannatusyhdistyksen varainhankinnasta. Varainhankintaa järjestetään esimerkiksi tapahtumien järjestämisellä, myyntikampanjoilla ja talkootyöllä.

Varsinainen jäsenyys

Vähintään toinen perheen vanhemmista liittyy hoitosopimuksen laatimisen yhteydessä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Varsinainen jäsen voi käyttää yhdistyksen lastenhoitopalveluita ja saa äänioikeuden yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuka tahansa täysi-ikäinen, joka haluaa edistää yhdistyksen päämääriä.

Varsinaisen jäsenen tilikausikohtainen vuosimaksu on 30 €:a.

Kannatusjäsenyys

Kannatusjäsenyys on hyvä tapa osoittaa tukea toimintaamme kohtaan. Kannatusjäsen voi olla täysi-ikäinen yksityishenkilö tai organisaatio kuten säätiö, yhteisö tai yritys. Kannatusjäsen voi osallistua yhdistyksen kokouksiin ilman äänioikeutta. Kannatusjäsenet kutsutaan myös yhdistyksen omiin tapahtumiin.

Kannatusjäsenen tilikausikohtainen vuosimaksu on yksityishenkilölle 15 €:a ja organisaatiolle 50 €:a.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, 3-6 jäsentä sekä lisäksi yksi varajäsen.

 

Yhdistyksen hallituksen jäseniä ovat:

Marika Pesonen puheenjohtaja

Antti Korsumäki varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja

Juha Koskikuru sihteeri

Carolina Nyman varsinainen jäsen

Shayna Juutilainen varsinainen jäsen

John Bresnahan varsinainen jäsen

Noora Eerola varajäsen