Hoitomaksut

Leikkikoulun hoitomaksu

Hoitomaksu riippuu perheen tilanteesta ja lapsen hoitomuodosta. Tuusulalaisen perheen asiakasmaksu (vanhempien maksuosuus) leikkikoulusta on enintään 140 €/kk hoitolasta kohden, kun perhe on oikeutettu KELA:n myöntämiin lapsiperheen tukiin ja hoitoaika on alle 25 tuntia viikossa. Kokopäivähoidon osalta asiakasmaksu on enintään 280 € / kk + ruokakulut 3,60 € / lounas.

Tulosidonnainen KELA:n hoitolisä ja Tuusulan kunnan myöntämä sisarkorotus vähentävät asiakasmaksun suuruutta. Kun lapsi on puolipäivähoidossa Pikkulukkarissa sekä puolipäivähoidossa perhepäivähoitajalla asiakasmaksu poikkeaa edellä mainitusta. Kun perhepäivähoitajan hoitomaksu on tiedossa niin voimme laskea perheen kokonaishoitokustannukset.

Pikkulukkari on 1.5.2019 alkaen lisätty Järvenpään kaupungin palvelusetelipäiväkodiksi. Tämä helpottaa Järvenpääläisten perheiden mukaantuloa

Muualta kuin Tuusulasta tai Järvenpäästä tulevien perheiden osalta leikkikoulun asiakasmaksu on alussa sama enintään 140 €:a kuukaudessa (alle 25 tuntia viikossa) ja selvitämme perheen kunnan hyödyntämän yksityisen hoidon tukimallin.

Jonomaksu

Lapsen ilmoittamisesta jonottamaan hoitopaikkaa peritään 20€:n suuruinen jonomaksu.

Esikoulu

Esikoulu on ilmainen riippumatta siitä, missä kunnassa lapsi asuu.