Kannatusyhdistys

Leikkikoulun järjestävänä tahona on Tuusulan Montessorileikkikoulun kannatusyhdistys, joka on toiminut rekisteröitynä voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä vuodesta 1984 alkaen. Yhdistys huolehtii leikkikoulun toiminnallisista ja taloudellisista velvotteista sekä toimii työnantajana leikkikoulun työntekijöille.

Suurin osa Pikkulukkarin taloudesta koostuu yksityisen hoidon tuista ja kuntalisistä sekä kannatusyhdistyksen varainhankinnasta. Varainhankintaa järjestetään esimerkiksi tapahtumien järjestämisellä, myyntikampanjoilla ja talkootyöllä.

Varsinainen jäsenyys

Vähintään toinen perheen vanhemmista liittyy hoitosopimuksen laatimisen yhteydessä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Varsinainen jäsen voi käyttää yhdistyksen lastenhoitopalveluita ja saa äänioikeuden yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuka tahansa täysi-ikäinen, joka haluaa edistää yhdistyksen päämääriä.

Varsinaisen jäsenen iittymismaksu on 20 €:a ja vuosittain suoritettava jäsenmaksu on 50 €:a.

Kannatusjäsenyys

Kannatusjäsenyys on hyvä tapa osoittaa tukea toimintaamme kohtaan. Kannatusjäsen voi olla täysi-ikäinen yksityishenkilö tai organisaatio kuten säätiö, yhteisö tai yritys. Kannatusjäsen voi osallistua yhdistyksen kokouksiin ilman äänioikeutta. Kannatusjäsenet kutsutaan myös yhdistyksen omiin tapahtumiin.

Kannatusjäsenen vuosittain suoritettava jäsenmaksu on yksityishenkilölle 30 €:a ja organisaatiolle 200 €:a. Kannatusjäsenelle ei ole liittymismaksua.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 3-6 jäsentä sekä lisäksi yksi varajäsen.

Yhdistyksen hallituksen jäseniä ovat:

Cécile Halkola tiedottaja

Antti Korsumäki puheenjohtaja

Chabbie Kujala varsinainen jäsen

Laura Pilkama sihteeri

Kristian Rintala varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja

Kati Lehtonen varajäsen